Auteurs

DIRK TIELEMAN

Dirk TIELEMAN is nog van voor de laatste oorlog. Hij liep school bij de jezuïeten in Gent en studeerde er Germaanse aan de rijksuniversiteit. In 1967 werd hij radiojournalist bij de toenmalige Belgische Radio en Televisie. Hij was er eerst reporter binnenland en later buitenland. Hij reisde vele malen naar India, Pakistan, Iran, Irak, Afghanistan, Turkije Egypte, Israël en later ook Palestina.

In 1989 stapte hij over naar de televisie en ging er aan het werk bij Panorama. Hij maakte ook daar vooral buitenlandse reportages in dezelfde regio. Na de val van de Sovjet-Unie eind 1991 reisde hij met de motor in 80 dagen dwars doorheen het voormalige Sovjetrijk tot in Vladivostok.

 

In 1994 startte hij samen met Dirk Sterckx en Alain Coninx het dagelijkse nieuwsmagazine “Terzake” op en vijf jaar later begon hij met het magazine “Koppen”.

 

Na zijn pensionering ging hij aan de slag bij het productiehuis “Telesaurus” en was er eindredacteur van “Nachtwacht” en “De Weg naar Mekka”, telkens met Jan Leyers. Tussendoor nam hij deel aan “Sterren op het IJs” bij VTM. Hij was ook eindredacteur en presentator van het nieuwsmagazine “Vlaanderen Vandaag” bij VT4, het huidige Vier.

 

De jongste jaren schreef hij boeken, o.m.

  • “Het Land van Gos” over Rusland na de val van de Sovjet-Unie 

  • “Iran, de Derde Revolutie”

  •  “Depressies”

  •  “Wij willen ons land terug” over het leven in Afghanistan na dertig jaar oorlog

  •  “OverHoop” over de emancipatie van Vlaamse vrouwen en vrouwen van een andere afkomst

  • “Operatie Kelk” over het pedofilieschandaal in de kerk

  • “De Durvers van de Jaren ‘60”

  • “De Grote Sprong Zijwaarts” over China vandaag.

Onlangs verscheen een reeks gesprekken met vooraanstaande Vlamingen over de toekomst in “Terug naar Utopia”naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het boek ‘Utopia’ van Thomas More.

LUT BATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lut Baten is een professor emeritus Zakelijk Engels aan de Katholieke Universiteit van Leuven, meer bepaald aan het Instituut voor Levende Talen. Zij doceerde linguïstiek aan de Université Catholique de Louvain, aan de Universiteit van Duisburg in Duitsland. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor de lerarenopleiding Nederlands als vreemde taal en Engels voor specifieke doeleinden.  

 

Lut Baten publiceerde over nieuwe benaderingen en technieken om vreemde talen te leren, over interculturele communicatie en computergestuurde talenstudie.

 

Zo’n 15 jaar geleden, lang voor haar emeritaat engageerde ze zich in diverse projecten van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR UOS), onder meer in Cuba. Ze reisde een twintigtal keren op en af naar dat land en verwierf gaandeweg Spaans.